Opolska Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Farmer

Naszą ofertą są tuczniki. Produkowane przez nas świnie to doskonałej jakości materiał rzeźny. Tuczniki poddawane są poubojowej ocenie zawartości mięsa w tuszy wg klasyfikacji Europ. Półtusze mieszczą się w klasie E do S (Średnia mięsność pow. 58%).

O nas

Opolska Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej jest organizacją producentów trzody chlewnej specjalizującą się w produkcji i sprzedaży żywca wieprzowego spełniającego kryteria oceny mięsności w klasie E – U.

Spółdzielnię tworzy 14 specjalistycznych gospodarstw produkujących wysokiej jakości żywiec wieprzowy.

Liczba członków

%

Mięsność tuczników

Wielkość produkcji kształtuje się na poziomie ok. 11-12 tys. sztuk tuczników rocznie.

Większość gospodarstw dostarczających żywiec objęta jest profesjonalnym serwisem konsultacyjnym w zakresie żywienia, zootechniki i weterynarii. Dzięki temu pozyskiwany produkt charakteryzuje się jednolitą jakością. 

  • Produkcja ok. 11 – 12 tys. sztuk tuczników rocznie

Nasze cele

Z

Cel nr 1

Koncentracja podaży i organizowanie sprzedaży świń

Z

Cel nr 2

Dostosowanie produkcji świń do warunków rynkowych

Z

Cel nr 3

Poprawa efektywności gospodarowania w gospodarstwach członków

Z

Cel nr 4

Planowanie produkcji świń ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości.

Z

Cel nr 5

Ochrona środowiska naturalnego.

Z

Cel nr 6

Prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na rzecz swoich członków.

Oferta

Produkcja oparta jest głownie na stadzie podstawowym linii matecznych krzyżowanych ze sobą pbz x wbp czyli tzw. F1 lub w czystości rasy pbz lub wbp. jako knury terminalne (ojcowie tuczników) najczęściej używane są krzyżówki ras duroc x pietrain. W 75% do zapładniania samic używa się nasienia ze stacji unasieniania. W kilku gospodarstwach do produkcji tucznika używa się nowoczesnych linii hybrydowych firmy penarlan. Produkowane świnie to doskonałej jakości materiał rzeźny. Tuczniki poddawane są poubojowej ocenie zawartości mięsa w tuszy wg klasyfikacji Europ.

Półtusze mieszczą się w klasie E do S (średnia mięsność pow. 58%). Wielkość produkcji kształtuje się na poziomie ok. 11-12 tys. sztuk tuczników rocznie.

R

Tuczniki

Działania Spółdzielni

Jednolita produkcja

Ujednolicamy produkcję w gospodarstwach swoich członków, tak, żeby partie sprzedawane przez Spółdzielnię do odbiorcy charakteryzowały się jak najlepszym wyrównaniem.

Żywienie zwierząt

Dbamy aby członkowie stosowali w żywieniu zwierząt tylko najwyższej jakości pasze i dodatki paszowe kupowane przez Spółdzielnię (u sprawdzonego dostawcy).

Warunki zootechniczne

Monitorujemy sytuację zoohigieniczną w gospodarstwach dążąc do uświadamiania producentom jej wagi oraz nakłaniając, jeśli zajdzie potrzeba do modernizacji bazy produkcyjnej.

Rozwój

Zarząd Spółdzielni stawia sobie za zadanie ciągłe propagowanie i zachęcanie do nowoczesnych, ekonomicznych i ekologicznych metod produkcji.

Podsumowując

W procesie produkcji szczególną uwagę Spółdzielnia poświęca jakości produkowanych tuczników (wysoka mięsność, dobra jakość mięsa, ujednolicenie partii, wysoka wybojowość). Jest to możliwe dzięki zakupowi wysokiej jakości prosiąt, poprawę warunków bytowych, zastosowanie najwyższej jakości pasz i dodatków w żywieniu.

Spółdzielnia zamierza się rozwijać, dlatego przyjmowani będą nowi członkowie, których członkostwo będzie zależne od spełniania przez nich postanowień Statutu i umowy członkowskiej dotyczących kluczowych dla działania firmy jako grup producentów rolnych zagadnień.

Nasi odbiorcy

Firmy współpracujące

Zapraszamy do kontaktu

RODO

5 + 4 =

Opolska Spółdzielnia Producentów

Trzody Chlewnej FARMER

 

Nr KRS 0000284917
REGON 160142121
NIP 1990062761

Lędziny, ul. Ozimska 68, 46-053 Chrząstowice

+ 48 665 979 451

+ 48 607 886 060

spoldzielniafarmer@onet.eu